Zima vnútri

Úvod Spravodajstvo

Zima vnútri 


Dňa 1. februára 2020 sa uskutočnil už 22. ročník plesu. Tento rok sa niesol v znamení zimnej krajiny, čo dosvedčovala i krásna výzdoba, ktorú pripravil organizačný tím plesu.


V sprievodnom programe vystúpili hudobníci a tanečníci z DFS Sílešánek pod vedením sestier Verešových a mladí tanečníci Matúš a Magdaléna z Akadémie tance v Nitre.


O zábavu sa staral hudobník a DJ v jednej osobe Marek Dragúň z Dua Lapaji. Účastníkom plesu sa prihovoril a poprial príjemnú zábavu pán starosta obce Komjatice Peter Hlavatý, príhovor a úvodnú modlitbu predniesol dôstojný pán farár Štefan Vojtek spoločne s dôstojným pánom kaplánom Ondrejom Kellnerom. Počas plesu sa žrebovala i bohatá tombola, za ktorú srdečne ďakujeme všetkým, ktorí darovali ceny do tomboly i tým, ktorí ďalší ročník plesu podporili kúpou tombolového lístka.

Ďakujeme za výborný catering pracovníkom Reštaurácie u Bumbusa a za nádherné fotografie z plesu pani Miriame Lörinczovej.

Zdroj: STUDIO STRELBA

Príspevok: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.