PARABOLÁNI v centre pre deti a rodiny

Úvod Spravodajstvo

PARABOLÁNI v centre pre deti a rodiny

 

Dňa 26.01.2019 sa zástupcovia občianskeho združenia PARABOLÁNI a tiež spoluúčastníci farského mládežníckeho spevokolu po dohode s pani riaditeľkou centra pre deti a rodiny vybrali do Komárna aby odovzdali finančný výťažok z ADVENTNÉHO KONCERTU 2018 – na miesto kam boli už vopred určené. Dúfame že im finančný príspevok aspoň trošku uľahčí život v tak zložitej situácii. My im želáme aby peniažky v zdraví užili a ešte raz veľká vďaka všetkým, čo prispeli. Úprimné Pán Boh zaplať.

Zdroj: STUDIO STRELBA; PARABOLÁNI

Príspevok: Jana Micháliková

Foto: Matej Šebastián Lukáč; Ján Gallik